جستجو

دوره آنلاین من و مغزک

تومان۹,۰۰۰,۰۰۰.۰۰

ویژگی‌های دوره

مهارت‌های هدف

معرفی دوره

مغزکتو ساختی؟ توی کوله ات انداختی؟ مغزک اومده چی چی آورده؟ بازی و قصه! بدو بیا! با صدای چی؟ شادی و خنده! چهار مهارت زیربنایی که ما در دوره من و مغزک به آن می پردازیم: توجه و تمرکز: بتوانیم برانجام کاری تمرکز کنیم و زمانی که حواسمان پرت شد، دوباره به آن موضوع برگردیم. انعاف پذیری شناختی: بتوانیم برخلاف عادت همیشگی برای انجام یک کار، روش متفاوتی را پیش بگیریم. این مهارت زیربنای خلاقیت است. خودکنترلی: بتوانیم قبل از واکنش نشان دادن، فکر کنیم و رفتار متناسبی داشته باشیم. حافظه فعال: بتوانیم به راحتی اطلاعات قدیمی و جدید برای انجام هر کاری را در ذهن‌مان فعال کنیم. این مهارت پایه یادگیری ریاضی، خواندن و نوشتن است.