عبارت جادویی والدین!

عبارت جادویی: “تو آرزو داری / خیلی دلت می‌خواهد …” –         “تو آرزو داری که انقدر بزرگ بودی که بتونی صندلی جلو ماشین بشینی. آره پسر می‌دونم.” –         “به نظر میاد تو خیلی دلت می‌خواد می‌تونستی همه‌ی اسباب‌بازی‌های دنیا رو بخری! مطمئنم اگه می‌تونستی اتاقت رو پر […]

فهرست مطالب

عبارت جادویی:

“تو آرزو داری / خیلی دلت می‌خواهد …”

–         “تو آرزو داری که انقدر بزرگ بودی که بتونی صندلی جلو ماشین بشینی. آره پسر می‌دونم.”

–         “به نظر میاد تو خیلی دلت می‌خواد می‌تونستی همه‌ی اسباب‌بازی‌های دنیا رو بخری! مطمئنم اگه می‌تونستی اتاقت رو پر از اسباب‌بازی می‌کردی.”

–         “تو آرزو داری می‌تونستی تا هر جا که دلت می‌خواد شنا کنی! مطمئنم اگه می‌تونستی تا وسط اقیانوس شنا می‌کردی!”

–         “تو واقعاً دلت می‌خواد ما می‌تونستیم کل روز رو توی پارک بمونیم. اینکه اینجا رو ترک کنیم خیلی سخته، مگه نه؟”

–         “من شنیدم چی گفتی، تو آرزو داری خودت تلفن همراه داشته باشی. به کی اول زنگ می‌زنی؟”

–         “تو خیلی دلت می‌خواد هر شب بریم بیرون و یک بستنی قیفی به بلندی آسمون بخریم!”

ما برای اینکه به فرزندانمان نشان دهیم که همراه آن‌ها هستیم و احساساتشان را درک می‌کنیم، لازم نیست که هر چه را می‌‌خواهند به آن‌ها بدهیم.

منبع:

curious parenting