جستجو

به فرزندمان یاد بدهیم غرغروی درونش را ساکت کند!

غرغرویِ منتقد کجا زندگی می‌کند؟ درون خانه‌ی مغز او ممکن است با یک صدای آرام شروع به صحبت کند و گاه و بیگاه خود ما را با حرف‌هایش نقد کند. اما ما هر چه بیشتر به حرف‌هایش گوش دهیم، او رشد می‌کند و بزرگ‌تر می‌شود با کارهای “غرغروی منتقد” آشنا شویم به چند نمونه‌ی دیگر […]

فهرست مطالب

غرغرویِ منتقد کجا زندگی می‌کند؟

درون خانه‌ی مغز

او ممکن است با یک صدای آرام شروع به صحبت کند و گاه و بیگاه خود ما را با حرف‌هایش نقد کند. اما ما هر چه بیشتر به حرف‌هایش گوش دهیم، او رشد می‌کند و بزرگ‌تر می‌شود

با کارهای “غرغروی منتقد” آشنا شویم

به چند نمونه‌ی دیگر از کارهای غرغروی منتقد فکر کنید و به فرزندتان درباره‌ی آن‌ها بگویید

وقتی در یک مسابقه زمین می‌خوریم غرغرو به ما پوزخند می‌زند و ما را مقصر می‌داند. وقتی در یک امتحان با سؤالی سخت روبرو می‌شویم، او دائماً زمزمه می‌کند “تو توی این امتحان رد می‌شی!”

غرغروی منتقد باعث می‌شود ما همیشه در مورد خودمان احساس بدی داشته باشیم و احساس کنیم برای حل مشکلاتمان یا حتی برای تجربه‌ی چیزهای جدید از نظر هیجانی و ذهنی ناتوانیم. آموزش اینکه چطور غرغرو را ساکت کنیم به فرزندانمان کمک می‌کند که دارای ایستادگی و خود-شفقت‌ورزی شوند.

برای غرغرو اسم بگذارید

این کار باعث می‌شود فرزندتان بتواند حرف‌ها و کارهای غرغرو را از حرف‌ها و کارهای خودش جدا کند و وقتی غرغرو شروع به کار کرد متوجه شود. این باعث می‌شود فرزندتان حرف‌ها و افکار خشن را خنثی کند؛ حرف‌ها و افکاری که اگر خنثی نشوند در نهایت به نشخوار ذهنی منجر می‌شوند.

از روش “بهترین دوست” استفاده کنید

احتمالاً دقت کرده‌اید که غرغروی درون فرزندانتان بیشتر در مواقع سخت به سراغ آن‌ها می‌آید. در نتیجه فرزندانتان ممکن است خیلی به خودشان سخت بگیرند. وقتی دیدید چنین اتفاقی می‌افتد از فرزندانتان بپرسید “آیا تو هم همینطوری (مثل غرغرو) با بهترین دوستت حرف می‌زنی؟”. اگر جوابشان “نه” بود، زمان آن است که آن افکار منفی درباره‌ی خود را نابود کنند.

از فرزندانتان بخواهید به این فکر کنند که در وضعیت مشابه به بهترین دوستشان چه می‌گویند و آن حرف‌ها را چگونه بیان می‌کنند. انجام منظم این تمرین به آن‌ها کمک می‌کند در حالی که مسئولیت اعمال خود را می‌پذیرند، خود-شفقت‌ورزی هم در آن‌ها شکل بگیرد.

پشتیبانی بخواهید

تو می‌تونی انجامش بدی!

یکی از اوقاتی که غرغرو به سراغ فرزندانتان می‌آید معمولاً زمانی است که آن‌ها در حال یادگیری یک کار جدیدند. فرزندانتان را تشویق کنید تا با استفاده از توصیه‌ها و حمایت افرادی که قبلا آن کار را یاد گرفته‌اند، به غرغرو ثابت کند که اشتباه می‌کند.

اگر اطراف فرزندان ما افرادی باشند که می‌گویند “تو می‌تونی انجامش بدی”، غرغرو خیلی کمتر غر می‌زند و از آن‌ها می‌خواهد که تسلیم شوند. و به زودی، فریادهای “تو نمی‌تونی” را متوقف می‌کند و ساکت در گوشه‌ای می‌نشیند.

تمرین “لحظات مثبت” بسازید

برای مقابله با نقدهای بی‌رحمانه‌ی غرغرو، لازم است که کودکان چیزهایی درباره‌ی خودشان پیدا کنند که دوستش دارند. به فرزندتان کمک کنید که هر روز زمانی را برای توجه به چیزهای خوبی – حتی چیزهای خیلی کوچک – اختصاص دهد که خودش علت آن بوده است.

از فرزندانتان بپرسید که امروز چه چیزی خوب پیش رفته است و کمکشان کنید لحظات مثبت را در آن روز پیدا کنند. تشویق به انجام این تمرین قدرشناسی از خود به طور منظم روشی عالی برای ایجاد ایستادگی و خود-شفقت‌ورزی در کودکان است و غرغرو را ساکت نگه می‌دارد.

منبع: wunder buds