مثبت‌گرایی سمی!

ما قرار‌نیست در هر شرایطی فقط نکات مثبت را ببینیم. مثبت‌گرایی سمی می‌گوید: چرا اینقدر منفی‌نگر هستی؟ ولی مثبت‌گرایی متعادل می‌گوید: این که در مورد احساسات مختلفت صحبت کنی هیچ ایرادی ندارد.  مثبت‌گرایی سمی می‌گوید: غر زدن کافیست. فقط انرژی مثبت بده.  ولی مثبت‌گرایی متعادل می‌گوید: به نظر می‌رسد که دیگر دوست نداری بسکتبال بازی […]

فهرست مطالب

ما قرار‌نیست در هر شرایطی فقط نکات مثبت را ببینیم.

مثبت‌گرایی سمی می‌گوید:

چرا اینقدر منفی‌نگر هستی؟

ولی مثبت‌گرایی متعادل می‌گوید:

این که در مورد احساسات مختلفت صحبت کنی هیچ ایرادی ندارد. 

مثبت‌گرایی سمی می‌گوید:

غر زدن کافیست. فقط انرژی مثبت بده. 

ولی مثبت‌گرایی متعادل می‌گوید:

به نظر می‌رسد که دیگر دوست نداری بسکتبال بازی کنی. دوست داری در موردش صحبت کنیم؟ شاید دیگر مثل قبل به این ورزش علاقه نداری و دوست داری کارهای دیگری انجام دهی. 

مثبت‌گرایی سمی می‌گوید:

دیگر گربه نکن. برای یک بار هم که شده لبخند بزن و خوشحال باش. 

ولی مثبت‌گرایی متعادل می‌گوید:

گریه گردن ایرادی ندارد. راحت باش. دوست داری تنها باشی یا دوست داری بغلت کنم؟

مثبت‌گرایی سمی می‌گوید:

چیزی نشده که. بعضی آدم‌ها تصادف‌های بدتری می‌کنند. 

ولی مثبت‌گرایی متعادل می‌گوید:

فکر می‌کنم این تصادف برایت ترسناک بوده. پایت آسیب دیده؟ می‌خواهی به بیمارستان برویم تا خیالمان راحت شود؟

انکار و کوچک شمردن مشکلات، مثبت‌گرایی نیست!

اعتبار ندادن به احساسات افراد، مثبت‌گرایی نیست!

منبع: raise good kids