چطور یک کودک همدل داشته باشیم؟

فهرست مطالب

همدلی پیش‌نیاز مهمی در ارتباطات و رابطه‌های دوستی سالم است. همدلی، درگیری‌ها و برداشت‌های اشتباه را کم کرده و باعث افزایش رفتارهای نوع‌دوستانه، مهربانی و حتی باعث موفقیت بیشتر در زندگی می‌شود.

 

نکته مهمی که برای پرورش یک کودک همدل باید به او آموزش دهیم این است که همدلی با در نظرگرفتن دیدگاه دیگران شروع می‌شود.

در نظرگرفتن دیدگاه دیگران، یعنی توانایی فهمیدن اینکه بقیه، افکار و احساساتی متفاوت از تو دارند.

«تو جور متفاوتی فکر می‌کنی و این ایرادی نداره»

این توانایی در حدود سن 4 سالگی شکل می‌گیرد، اما در تمام طول زندگی می‌تواند رشد کند.

 

حالا چطور باید به کودکمان کمک کنیم تا بتواند دیگاه‌های دیگران را در نظر بگیرد؟

  • مشاهده کردن

توجه کودک رو به این قضیه جلب کنیم که افراد در یک موقعیت خاص چه احساسی دارند:

 «فکر می‌کنی وقتی که بقیه‌ی بچه‌ها، همکلاسیت رو اذیت می‌کردن، اون چه احساسی داشت؟»

  • گفت‌وگو کردن

در مورد اینکه چرا شخصیت‌های یک کتاب رفتار یا احساس خاصی داشتند، با هم گفتگو کنیم:

«فکر می‌کنی چرا شخصیت کتاب این احساس رو داشت؟»

  • گوش کردن

وقتی که کودک ما احساساتش را توضیح می‌دهد، به او گوش بدهیم و با او همدلی کنیم. (در نظر گرفتن دیدگاه دیگران را شبیه‌سازی کنیم)

«متوجه شدم که ناراحتی که می‌خواهیم از خونه مادربزرگ برویم. خداحافظی‌کردن سخته.»

 

یادمان باشد که توانایی درنظرگرفتن دیدگاه دیگران و همدلی، در طی تعاملات هرروزه با کودکان شکل می‌گیرد. این یک جادو نیست…یک عمل آگاهانه ‌است.

 

منبع:‌ 

Big life journal