جستجو

ثبت نام چهارمین وبینار رایگان بومرنگ

فهرست مطالب

وبینار ما خوب فکر می‌کنیم: مقدمه‌ای بر مهارت‌های تفکر

آشنایی با مهارتهای تفکر در عصر شناختی و روشهای پرورش این مهارتها در کودکان و بزرگسالان